Agrarische handel

 • Vlaams overschot op agrohandelsbalans bedraagt 7,1 miljard euro

  Vlaanderen exporteerde in 2019 voor 39,2 miljard euro aan agrohandelsproductenDe import van dergelijke producten was goed voor 32,1 miljard euro. Het overschot op de agrohandelsbalans bedroeg daarmee 7,1 miljard euro. De export bestaat voor een belangrijk deel uit geïmporteerde producten die hier al dan niet worden verwerkt en daarna opnieuw worden geëxporteerd (wederuitvoer).

  Zowel de export als de import nam toe tijdens de voorgaande jaren. Tegenover 2016 groeide de uitvoer met 8% en de invoer met 3%. Het handelssaldo klom in dezelfde periode met 41%.

  De agrarische producten waren in 2019 goed voor 10,8% van de totale Vlaamse import en 13,4% van de totale export.

 • Dierlijke producten dragen meest bij tot globale positieve agrohandelsbalans

  De agrohandel wordt opgedeeld in 5 categorieën: akkerbouwproducten, tuinbouwproducten, dierlijke producten, agro-industriële producten (bestrijdingsmiddelen, landbouwmaterieel en meststoffen) en andere producten (vis, schaal- en weekdieren, dranken, oliën en vetten, veevoeders).

  Vooral de dierlijke producten dragen met een positief saldo van 2,4 miljard euro bij tot het Vlaamse handelsoverschot. Ook de agro-industriële producten hebben een positief saldo van 1,9 miljard euro. Daarnaast hebben andere producten en akkerbouwproducten positieve saldo’s van respectievelijk 1,4 miljard en 1,3 miljard euro. Voor tuinbouwproducten is er een kleiner handelsoverschot van 57 miljoen euro wat vooral te wijten is aan de import van exotische vruchten en fruitsappen.

 • Zowat 60% van handel gebeurt met buurlanden

  De Vlaamse agrarische handel vindt vooral plaats met de buurlanden. In 2019 hadden de buurlanden een aandeel van 58% van de totale invoer en 63% van de uitvoer. De overige landen van de Europese Unie vormen de tweede belangrijkste landengroep, goed voor 10% van de in- en uitvoer. Het Verenigd Koninkrijk is goed voor 3% van de invoer en 8% van de uitvoer.

  De agrohandel met de MERCOSUR-landen vertoont een handelstekort van 699 miljoen euro. Er is wel een agrohandelsoverschot met de Verenigde Staten (151 miljoen euro), China (304 miljoen euro) en Rusland (207 miljoen euro).

  In dit verband is het belangrijk aan te geven dat Vlaanderen een doorvoerregio is. Veel producten worden door andere Europese landen in- en uitgevoerd via onze havens.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij: Agrohandelsrapport 

Definities

Agrohandelsproducten: alle producten geproduceerd en/of verwerkt in het agrobusinesscomplex (ABC). Het gaat om landbouwproducten, voeding (inclusief dranken), maar ook niet-voeding zoals agro-industriële producten als meststoffen, landbouwmaterieel of veevoeders.
MERCOSUR-landen: Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay.
 

Publicatiedatum

18 juni 2020

Volgende update

juni 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies