Bebouwde oppervlakte

 • Bijna 29% van totale oppervlakte is bebouwd

  Begin 2020 was 3.898 km² in het Vlaamse Gewest bebouwd. Dat komt overeen met 28,6% van de totale oppervlakte. Het gaat vooral om percelen ingenomen door woningen en wegen, inclusief aangrenzende ruimtes gebruikt voor het uitoefenen van menselijke activiteiten.

  De bebouwde oppervlakte neemt jaarlijks toe. In 2000 was 24,4% van de totale oppervlakte bebouwd, in 2020 lag dat aandeel ruim 4 procentpunten hoger.

 • Bijna helft van bebouwde oppervlakte verbonden met wonen

  De belangrijkste ruimtegebruiker is de woonfunctie: in 2020 was 43,7% van de bebouwde oppervlakte verbonden met de woning. Ook terreinen voor vervoer en telecommunicatie gebruiken een aanzienlijk aandeel van de bebouwde oppervlakte. In 2020 ging het om 30,0%.

 • 39 gemeenten hebben bebouwingsgraad van 50% of meer

  In 39 Vlaamse gemeenten lag de bebouwingsgraad in 2020 op 50% of meer. De bebouwingsgraad is het aandeel van de totale oppervlakte dat bebouwd is. Dat is het geval in de grootsteden Antwerpen en Gent, in sommige van hun randgemeenten en in enkele gemeenten in de noordoostelijke rand rond Brussel. Ook in de centrumsteden Oostende, Leuven, Genk, Brugge en Roeselare ligt de bebouwingsgraad hoger dan 50%. De regio Roeselare – Kortrijk – Waregem is eveneens opvallend dichter bebouwd dan gemiddeld. In de Westhoek, het Meetjesland en Zuid-Limburg ligt de bebouwingsgraad het laagst.

 • Brussels Gewest kent hoogste bebouwingsgraad

  De bebouwingsgraad ligt het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In 2020 was 80,2% van de oppervlakte van het Brusselse Gewest bebouwd. In het Waalse Gewest lag de bebouwingsgraad met 15,4% het laagst.

  In alle gewesten steeg de bebouwingsgraad tussen 1990 en 2020. Die stijging was relatief gezien het sterkst in het Vlaamse Gewest.

Bronnen

Statbel: Bodemgebruik  

Publicatiedatum

19 oktober 2021

Volgende update

oktober 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies