Centra Algemeen Welzijnswerk

  • Bijna 120.000 personen doen beroep op Centra Algemeen Welzijnswerk

    In 2019 deden in totaal 119.403 personen een beroep op de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s). De CAW’s hebben drie kerntaken: preventie, onthaal en psycho-sociale begeleiding. In het CAW kan iedereen terecht met om het even welke vraag. Bijzonder aandacht gaat daarbij naar het bereiken van de meest kwetsbare personen en groepen, zoals minderjarigen, slachtoffers, gedetineerden of dak- en thuislozen. Samen met de cliënt verheldert een hulpverlener de vraag en geeft men informatie, advies of directe hulp. Indien nodig verwijst de hulpverlener door naar meer gespecialiseerde hulp, binnen of buiten het CAW.

    91.881 personen deden in 2019 een beroep op het onthaal van de CAW’s, goed voor drie kwart van de cliënten. Daarnaast werden 27.522 personen of een kwart van de cliënten geholpen binnen het begeleidingsaanbod. Zij worden voor langere tijd begeleid door of opgevangen in een voorziening van het CAW.

    Tot 2016 steeg het aantal cliënten van de CAW’s, zowel het aantal personen die beroep doen op de onthaalwerking als zij die begeleid of opgevangen worden. Tussen 2016 en 2018 nam het aantal cliënten weer af. Dit valt deels te verklaren door de gewijzigde registratie waardoor het aantal dubbeltellingen is verminderd. In 2019 steeg het aantal cliënten die begeleid of opgevangen worden beperkt. Het aantal personen die beroep doen op de onthaalwerking bleef min of meer stabiel.

  • Vooral volwassenen doen beroep op CAW

    Iets meer vrouwen dan mannen deden in 2019 een beroep op een CAW. De meerderheid van de cliënten is tussen de 18 en 59 jaar oud. Bij de cliënten die beroep doen op onthaalwerking zijn er naar verhouding wat meer jongeren en jongvolwassenen. De CAW’s hebben dan ook een specifieke werking gericht op deze doelgroep: de Jongeren Advies Centra (JAC).

Bronnen

Centra Algemeen Welzijnswerk: Jaarverslag

Publicatiedatum

30 april 2020

Volgende update

april 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies