Contacten en bereikbaarheid vlaanderen.be en contactcenter 1700

 • In september meer dan 2 miljoen bezoeken op vlaanderen.be

  In september 2020 kende de officiële website van de Vlaamse overheid vlaanderen.be iets meer dan 2 miljoen bezoeken. Dat was ook al het geval in mei en juni 2020. Daarmee werd voor het eerst de kaap van 2 miljoen bezoeken per maand overschreden.

  Algemeen genomen lag het aantal bezoeken in het 2de kwartaal van 2020 gemiddeld net onder de 2 miljoen per maand. Dat zijn er 53% meer dan in dezelfde periode in 2019. Ook in het 3de kwartaal bleef het aantal bezoeken aan Vlaanderen.be hoog. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar waren er in het 3de kwartaal 45% meer bezoeken. Die sterke toename kan toegeschreven worden aan de zoektocht van de burger naar informatie in de context van de coronacrisis.  Meer specifiek gaat het over informatie over het reizen in coronatijden en de Vlaamse coronamaatregelen. Verder werden ook de vacatures van de Vlaamse overheid druk bezocht, net zoals de informatie over de rijopleiding en de informatie over het ingeven van meterstanden voor certificaten voor zonnepanelen.

  Vlaanderen.be is voor burgers, bedrijven en organisaties de online toegangspoort tot de Vlaamse overheid. Op de site vindt men zowel informatie over de dienstverlening van de Vlaamse overheid over de verschillende bevoegdheden heen, als over de Vlaamse overheid zelf.

  In 2019 telde vlaanderen.be op jaarbasis bijna 16 miljoen bezoeken. Dat zijn er gemiddeld iets meer dan 1,3 miljoen per maand. Tegenover 2018 ging het op jaarbasis om een stijging met 2,4 miljoen bezoeken. Het aantal bezoeken steeg ook in de voorgaande jaren sterk. Op jaarbasis is er sprake van een stijging van 4,4 miljoen bezoeken in 2014 tot bijna 16 miljoen in 2019.  

 • Record aantal contacten met contactcenter 1700 in september 2020

  Naast online informatie op vlaanderen.be kunnen burgers ook terecht bij het gratis contactnummer 1700 met vragen over de dienstverlening van de Vlaamse overheid. Het contactcenter beantwoordt niet alleen telefoons, maar ook e-mails en chats.

  In september 2020 waren er ruim 125.000 contacten met het nummer 1700, het hoogste aantal sinds de start van de registratie vanaf januari 2014.

  Algemeen genomen kende het contactcenter 1700 in het 3de kwartaal van 2020 gemiddeld iets meer dan 100.000 contacten per maand. Dat aantal ligt 12% hoger dan in het 3de kwartaal van 2019. Ook hier zorgt de coronacrisis dus voor een duidelijke toename. Inhoudelijk gingen de vragen in het 3de kwartaal voornamelijk over verplaatsingen en reizen in coronatijden en over compensatiemaatregelen voor ondernemers. Traditioneel zijn er in het 3de kwartaal ook veel vragen over de verkeersbelasting en onroerende voorheffing, vanaf eind augustus aangevuld met vragen over de schooltoeslag en de studietoelage.

  Op jaarbasis was er in 2019 sprake van een stijging tot 950.000 contacten. Dat zijn er iets meer dan 79.000 per maand. In 2018 ging het om gemiddeld 75.000 contacten per maand.

 • Bereikbaarheid contactcenter 1700 op 85% in september 2020

  In het 3de kwartaal van 2020 lag de gemiddelde bereikbaarheid van het contactcenter 1700 op 88%. In dezelfde periode in 2019 lag de bereikbaarheid op 85%. In het 2de kwartaal van 2020 ging het om 91%. Het gaat om het aandeel opgenomen telefonische oproepen en chatsessies ten opzichte van het aantal aangeboden oproepen en chatsessies. De bereikbaarheid voor mails wordt berekend als het aandeel aangeboden e-mails die binnen de 2 werkdagen zijn opgenomen.

  Vooral in de maand september van 2020 kon door de aanhoudende piek in het aantal contacten omwille van de coronacrisis de bereikbaarheid niet steeds gegarandeerd worden. In die maand daalde de bereikbaarheid tot 85%.

  In 2019 lag de gemiddelde bereikbaarheid op jaarbasis op 91%.

Bronnen

Agentschap Informatie Vlaanderen: website

Publicatiedatum

26 november 2020

Volgende update

januari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies