Doodsoorzaken

 • Ruim helft van overlijdens te wijten aan hart- of vaatziekten en kanker

  In 2017 stierven in het Vlaamse Gewest 31.040 mannen en 31.490 vrouwen. 

  De twee belangrijkste groepen van doodsoorzaken waren ziekten van het hart- of vaatstelstel (28%) en kanker (of andere nieuwvormingen) (27%). Ruim de helft van alle overlijdens in 2017 kon dus worden toegeschreven aan deze twee doodsoorzaken. 

  Het percentage overlijdens door ziekten van het hart- of vaatstelstel daalt langzaam. Sinds 2012 is het belang van de twee belangrijkste doodsoorzaken nagenoeg gelijk.

 • Meer sterfte door kanker bij mannen dan bij vrouwen

  Bij mannen was in 2017 sterfte door kanker de belangrijkste doodsoorzaak (30%). Sterfte door een hart- of vaatziekte kwam op de tweede plaats met 26%. 

  Bij vrouwen was sterfte door een hart- of vaatziekte de belangrijkste doodsoorzaak (30%). Sterfte door kanker volgde op enige afstand met 23%.

  Sterfte door ziekten van het ademhalingsstelsel kwam zowel bij mannen als bij vrouwen op de derde plaats.

 • Sterfte door kanker neemt geleidelijk toe met de leeftijd

  Sterfte ten gevolge van kanker vertoonde in 2017 een geleidelijke toename vanaf de leeftijd van 50 jaar. Sterfte door hart- of vaatziekten nam zeer snel toe vanaf de leeftijd van 80 jaar.  

  In 2017 was vanaf de leeftijd van 65 jaar het risico op overlijden door kanker bijna dubbel zo groot bij mannen als bij vrouwen.  Het risico op overlijden door een hart- of vaatziekte was op de meeste leeftijden groter bij mannen dan bij vrouwen. 

 • Meer sterfte door hart- of vaatziekten en kanker in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In het Vlaamse Gewest waren er in 2017 relatief gezien iets meer overlijdens door hart- of vaatziekten dan in de  twee andere gewesten. Dit gold ook voor overlijdens door kanker. 

Bronnen

Statbel: Doodsoorzaken

Publicatiedatum

19 mei 2020

Volgende update

mei 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies