Drinkwaterkwaliteit

  • Kwaliteit kraanwater voldoet in heel hoge mate aan kwaliteitseisen

    In 2020 lag het conformiteitspercentage voor drinkwaterkwaliteit gemeten aan de kraan in het Vlaamse Gewest op 99,5%. Dat betekent dat de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen in heel grote mate voldoet aan de opgelegde kwaliteitseisen.

    Sinds 2014 ligt het conformiteitspercentage iets lager dan voordien. Dat hangt samen met het feit dat de norm voor de parameter lood in 2013 verstrengde van 25 naar 10 microgram (µg) per liter. Daarnaast stapten de meeste waterbedrijven in 2014 over op een meer gevoelige analysemethode voor coliformen. Dat is een groep bacteriën die gebruikt wordt als indicator voor recente verontreiniging met fecaal materiaal.

  • Lood blijft een aandachtsparameter

    Het percentage drinkwater aan de kraan dat de norm voor lood overschrijdt (> 10 µg/l) bedroeg in 2020 2%. Tegelijk overschreed 4,4% de zogenaamde signaalwaarde (> 5 µg/l). Lood is een toxische stof die al in kleine concentraties een impact kan hebben. Een loodwaarde boven 5 µg per liter kan indicatief zijn voor de aanwezigheid van loden leidingen.

    De overschrijdingspercentages voor lood vertonen sinds 2010 geen uitgesproken evolutie.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Drinkwaterkwaliteit

Definities

Conformiteitspercentage: een niet-parameterspecifieke waarde berekend op basis van het totale aantal normoverschrijdingen en het totaal aantal uitgevoerde analyses. 

Publicatiedatum

14 oktober 2021

Volgende update

oktober 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies