Elektronisch toezicht

 • Iets meer dan 4.000 nieuwe personen onder elektronisch toezicht

  In de loop van 2019 werden in de Vlaamse Gemeenschap 4.107 nieuwe personen onder elektronisch toezicht geplaatst. Daarbij krijgt de betrokkene een enkelband. Dat is een stijging van 3% ten opzichte van het voorgaande jaar. Tussen 2015 en 2016 daalde het aantal nieuwe enkelbanden met 11%. Tussen 2016 en 2017 steeg dat aantal met 26%. In de meest recente jaren lag die stijging telkens duidelijk lager.

 • Elektronisch toezicht vooral aan einde van gevangenisstraf

  De grootste groep nieuwe personen onder elektronisch toezicht zijn diegenen met nog een uit te zitten gevangenisstraf van minder dan 3 maanden. De resterende gevangenisstraf wordt dan omgezet in thuisdetentie: een korte periode van elektronisch toezicht. De tweede grootste groep onder elektronisch toezicht zijn diegenen met een strafrestant van langer dan 3 maanden. Ook bij hen kan de resterende gevangenisstraf worden omgezet naar een periode van elektronisch toezicht.

 • Mannen en twintigers zijn grootste groepen onder elektronisch toezicht

  In 2019 waren meer dan 9 op de 10 personen met een nieuwe enkelband mannen.

  Een derde van de personen met een nieuwe enkelband zijn personen tussen 25 en 34 jaar. Naar leeftijd vormen zij de grootste groep. Daarna volgen de personen tussen 35 en 44 jaar.

Bronnen

Justitiehuizen (enkelbanden): Jaarcijfers

Publicatiedatum

30 april 2020

Volgende update

april 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies