Filezwaarte

 • Kilometeruren file in oktober 2020 61% lager dan in oktober 2019

  In oktober 2020 lag de filezwaarte op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest op gemiddeld 369 kilometeruren per werkdag. In oktober 2019 lag dat aantal op 951 kilometeruren. Dat komt overeen met een daling van 61%. Deze daling hangt sterk samen met de maatregelen die vanaf midden maart 2020 werden ingesteld in het kader van de Covid-19-crisis.

 • 473 kilometeruren file per werkdag

  In oktober 2020 bedroeg het jaargemiddelde van de filezwaarte op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest 473 kilometeruren per werkdag. Dat wil zeggen dat er in de 12 voorafgaande maanden (november 2019-oktober 2020) elke werkdag gemiddeld 473 kilometer file was gedurende 1 uur lang.

  De filezwaarte is de voorbije jaren blijven stijgen, met een piek in mei 2018. In de daaropvolgende periode was er een daling van het jaargemiddelde van de filezwaarte. De filezwaarte ligt nu op het laagste niveau sinds het begin van de waarnemingen.

 • Vooral files in regio’s Antwerpen en Brussel

  De meeste en langste files doen zich voor in de regio’s Antwerpen en Brussel. In de regio Antwerpen nam de filezwaarte sneller toe dan in en rond Brussel. De regio Gent en de rest van Vlaanderen kennen veel minder fileverkeer op de hoofdwegen.

  De recente daling in filezwaarte is groter in de regio’s Antwerpen en Brussel dan elders.

Bronnen

Dataroom Mobiliteit en Openbare Werken (MOW): Nieuwe berekeningswijze filezwaarte 
Vlaams Verkeerscentrum: Verkeersindicatoren

Definities

Filezwaarte: geeft aan wat de gemiddelde omvang is van de files op een bepaalde verzameling van wegen. De indicator combineert filelengte met fileduur, en wordt uitgedrukt in kilometeruren.
Kilometeruren: eenheidsmaat gebruikt bij de indicator filezwaarte. 100 kilometeruren is het equivalent van 100 kilometer file gedurende 1 uur of 200 kilometer file gedurende een half uur.

Publicatiedatum

24 november 2020

Volgende update

24 december 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies