Huishoudelijk afval

 • Totale hoeveelheid huishoudelijk afval daalt sinds 2008

  In 2018 werd in totaal 3,1 miljoen ton huishoudelijk afval ingezameld. De totale hoeveelheid huishoudelijk afval vertoont sinds 2008 een overwegend dalende trend. Deze daling van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval is een gevolg van de daling van het selectief ingezameld afval dat bijna 70% van het huishoudelijk afval uitmaakt. Papier- en kartonafval en bouw- en sloopafval, allebei goed voor bijna een vijfde van het selectief ingezameld afval, vertonen een dalende trend.

 • Bijna 470 kg huishoudelijk afval per inwoner

  Per inwoner werd in 2018 gemiddeld 468,5 kilogram (kg) huishoudelijk afval ingezameld. Die hoeveelheid daalde tussen 2013 en 2018 met 53 kg.

  In 2018 werd 323 kg selectief ingezameld afval en 146 kg restafval per inwoner ingezameld. Tussen 2013 en 2018 daalde het restafval met 13 kg per inwoner. In dezelfde periode daalde het selectief ingezameld afval met 40 kg per inwoner.

 • Twee derde van huishoudelijk afval gaat naar materiaalrecuperatie

  In 2018 ging 66% van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval naar een inrichting voor materiaalrecuperatie: 44,2% naar recyclage en 21,5% naar compostering of vergisting. Daarnaast werd 30% verbrand met energierecuperatie en 1,4% werd gestort. Verder ging 2,2% van het huishoudelijk afval naar een mechanisch-biologische scheidingsinstallatie en 0,3% kreeg als klein gevaarlijk afval (KGA) nog een andere voorbehandeling voor het werd gerecycleerd, gestort of verbrand.

Bronnen

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): Huishoudelijk afval

Publicatiedatum

20 december 2019

Volgende update

december 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies