Huishoudensvooruitzichten: huishoudens met kinderen

 • Amper stijging van aantal huishoudens met inwonende kinderen

  Begin 2020 waren er in het Vlaamse Gewest 1,06 miljoen huishoudens met inwonende kinderen. Dat komt overeen met 37% van alle  private huishoudens . De resultaten van de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen van 2021 geven aan dat het aantal huishoudens met inwonende kinderen tussen 2020 en 2030 amper zal toenemen (+0,4%). In 2030 zullen er in 35% van alle huishoudens inwonende kinderen zijn.

  De verwachte stijging van het totale aantal huishoudens (+7%) in de periode 2020-2030 berust dus bijna volledig op een toename van het aantal huishoudens zonder inwonende kinderen (+11%).

  Er wordt tussen 2020 en 2030 wel een wijziging verwacht inzake het aantal inwonende kinderen in een huishouden. Het aantal huishoudens met 1 inwonend kind zal verder afnemen tegen 2030 (-4%). Het aantal huishoudens met 2 of meer inwonende kinderen zal toenemen (+4%).

 • Toename van huishoudens met kinderen bij alleenstaande ouder

  Begin 2020 waren er iets meer dan 812.000  huishoudens met kinderen bij een ouderpaar  en bijna 251.000  huishoudens met kinderen bij een alleenstaande ouder. Het aantal huishoudens met kind(eren) bij een alleenstaande ouder zal naar verwachting tussen 2020 en 2030 toenemen (+7%). Het aantal huishoudens met kind(eren) bij een ouderpaar zal in geringe mate dalen (-2%).

  Binnen de huishoudens met kinderen zal het aandeel met kind(eren) bij een alleenstaande ouder wijzigen van 24% in 2020 naar 25% in 2030. In 2010 lag dat aandeel op 22%.

 • Sterkere daling van aantal huishoudens met kinderen in Limburg

  In ruim de helft (176) van de gemeenten in het Vlaamse Gewest wordt tussen 2020 en 2030 een daling verwacht van het aantal huishoudens met inwonende kinderen. Die daling kan oplopen tot meer dan 10%. In 37 gemeenten blijft dit aantal stabiel. In 86 gemeenten wordt een groei verwacht, die kan oplopen tot meer dan 10%.

  Een sterke daling van het aantal huishoudens met inwonende kinderen doet zich vooral voor in gemeenten van de provincie Limburg en aan de kust. De meeste gemeenten met een sterke groei bevinden zich in de provincie Vlaams-Brabant en in het bijzonder in enkele gemeenten rond het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Vooruitzichten Private Huishoudens

Definities

Huishoudens met inwonende kinderen: huishoudens met kinderen zijn huishoudens waar minstens 1 kind (ongeacht zijn/haar leeftijd) bij een ouderpaar of bij een alleenstaande ouder woont.

Private huishoudens: private huishoudens worden onderscheiden van collectieve huishoudens, zoals religieuze gemeenschappen, rusthuizen, weeshuizen, studenten- en werkliedenhuizen, ziekenhuizen en gevangenissen. Alle huishoudens die niet collectief zijn, zijn private huishoudens.

Huishoudens met een ouderpaar en huishoudens met een alleenstaande ouder: in een huishouden kunnen er meer dan meer dan 1 ouderpaar of meer dan 1 alleenstaande ouder in een huishouden leven. Bij de huishoudens met kind(eren) wordt een onderscheid gemaakt tussen huishoudens met een ouderpaar en huishoudens met 1 ouder. Die opdeling is gemaakt op basis van de jongste ouder in het huishouden. Als de jongste ouder samenwoont met een partner, wordt het huishouden bestempeld als een huishouden met een ouderpaar. Als de jongste ouder niet samenwoont met een partner, wordt gesproken van een huishouden met 1 ouder (alleenstaande ouder).

Publicatiedatum

11 mei 2021

Volgende update

mei 2024

Meer cijfers

Contact

Vorige versies