Internationale bescherming

 • Bijna 28.000 verzoeken om internationale bescherming in 2019

  In 2019 dienden in België 27.742 personen een verzoek in voor internationale bescherming. Dat aantal lag in 2019 hoger dan in de periode 2016 tot 2018, maar veel lager dan in het piekjaar 2015.

  Eenzelfde persoon kan meerdere keren na elkaar een verzoek om internationale bescherming indienen. Als enkel rekening gehouden wordt met het aantal eerste verzoeken ging het in 2019 om 23.379 personen.

 • 1 op 3 verzoeken om internationale bescherming ingediend door Syriërs, Afghanen en Palestijnen

  In 2019 waren personen uit Afghanistan (12%), Syrië (11%) en Palestina (9%) samen goed voor bijna een derde van de in België ingediende verzoeken om internationale bescherming. Daarna volgden personen uit Irak en El Salvador (telkens 5%).

  Bij de Syriërs, Palestijnen en Salvadoranen gaat het vooral om eerste verzoeken. Bij de Afghanen en Irakezen ligt het aandeel herhaalde verzoeken duidelijk hoger.

 • Bijna 5.800 personen als vluchteling erkend, ruim 900 subsidiair beschermd

  Niet alle personen die om internationale bescherming verzoeken, krijgen die bescherming ook toegekend. In 2019 werden in België 5.776 personen als vluchteling erkend. Dat aantal is na een piek in 2016 in de meest recente jaren weer gedaald.

  In 2019 werd daarnaast aan 943 personen een subsidiair beschermingsstatuut toegekend. Het gaat om personen die niet in aanmerking komen voor het statuut van vluchteling, maar waarvan geoordeeld wordt dat zij bij terugkeer naar hun eigen land gevaar lopen. Ook het aantal toekenningen van de status van subsidiaire bescherming is na 2016 weer gedaald.

 • Syriërs grootste groep bij erkende vluchtelingen, Afghanen bij subsidiair beschermden

  Van de personen die in 2019 erkend werden als vluchteling, had 23% de Syrische nationaliteit en 11% de Turkse nationaliteit. Bij de personen die een subsidiair beschermingsstatuut verkregen, vormden de Afghanen (35%) en de Syriërs (31%) de grootste nationaliteitsgroepen.

 • 3% van alle verzoeken om internationale bescherming in EU ingediend in België

  Cijfers voor 2019 over het aantal verzoeken om internationale bescherming zijn nog niet voor alle landen van de Europese Unie (EU) beschikbaar, cijfers voor 2018 wel. In 2018 werden in totaal in de hele EU door niet-EU-burgers 587.350 eerste verzoeken om internationale bescherming ingediend. 28% van die verzoeken werden ingediend in Duitsland, 19% in Frankrijk en 11% in Griekenland. België was goed voor 3% van het totaal aantal verzoeken in de EU.

  Het aantal verzoeken om internationale bescherming in verhouding tot de totale bevolking lag in België in 2018 boven het EU-gemiddelde. Gemiddeld ging het in de EU om 11 eerste verzoeken per 10.000 inwoners. In België lag dat aantal op 16. Cyprus scoorde met 88 verzoeken per 10.000 inwoners het hoogst, Slovakije met 0,3 verzoeken per 10.000 inwoners het laagst.

Bronnen

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS): Cijfers
Eurostat: Database

Publicatiedatum

15 januari 2020

Volgende update

januari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies