Justitiehuizen

  • Justitiehuizen openden in 2019 ruim 28.000 nieuwe dossiers

    In 2019 openden de justitiehuizen 28.352 nieuwe dossiers. Het aantal nieuwe dossiers daalde tussen 2011 en 2017 van bijna 30.000 tot minder dan 27.000 per jaar. Sinds 2017 is er opnieuw een toename van het jaarlijks aantal nieuwe dossiers.

    Tegelijk sloten de justitiehuizen in 2019 ook 20.961 dossiers af. Dat aantal nam tijdens de meest recente jaren af.

  • Justitiehuizen doen vooral aan strafrechtelijke opvolging

    De justitiehuizen hebben een aantal verschillende taken en opdrachten. Het grootste aandeel van de nieuwe dossiers bij de justitiehuizen heeft betrekking op strafrechtelijke opvolging (63%). Dat zijn alle taken in het kader van de opvolging van en het toezicht op daders van een misdrijf, zoals de opvolging van de opgelegde autonome werkstraf, de begeleiding van probatie en de bemiddeling in strafzaken.

    Het onthaal, de ondersteuning en het informeren van slachtoffers van strafbare feiten komt op de tweede plaats (21%), gevolgd door de adviserende taak in het kader van strafrechtelijke (10%) en burgerrechtelijke procedures (6%), waarbij de justitiehuizen de gerechtelijke en administratieve overheden ondersteunen om adequate beslissingen te nemen.

Bronnen

Justitiehuizen: jaarverslag

Publicatiedatum

30 april 2020

Volgende update

april 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies