Landgebruik

 • Akker en grasland goed voor iets meer dan helft van landgebruik

  Het agrarisch landgebruik domineert in Vlaanderen: iets meer dan de helft van de oppervlakte van het Vlaamse Gewest was in 2016 in gebruik als akkerland of grasland. Hierin is ook het ‘natuurlijk grasland’ inbegrepen dat niet door de landbouw wordt gebruikt, al vormt dit slechts een klein aandeel van de volledige oppervlakte grasland. Iets meer dan 10% van Vlaanderen is bebost.

  Landgebruik verwijst naar het effectieve gebruik van de grond voor welbepaalde activiteiten of teelten, zoals akkerbouw, grasteelt, maar ook huisvesting, industrie, diensten of recreatie. Dat kan afwijken van de juridische bestemming van die gronden. Gronden kunnen bijvoorbeeld juridisch bestemd zijn als woongebied, maar effectief gebruikt worden als grasland of akkerland.

  Tussen 2013 en 2016 waren de grootste verschuivingen in landgebruik te vinden bij de daling van het grasland (-0,8 procentpunten) en de relatieve toename van de oppervlakte ‘huizen en tuinen’ (+0,3 procentpunten).

 • Landgebruik voor woonfunctie varieert per gemeente van 3% tot 42%

  In het hele Vlaamse Gewest wordt 13% van de oppervlakte ingenomen door woningen en tuinen. Dat aandeel varieert sterk van gemeente tot gemeente. Het hoogste aandeel wordt genoteerd in Kraainem (42%), het laagste in Voeren (3%).

  In 42 gemeenten is meer dan één vijfde van de oppervlakte in gebruik voor het wonen. Dit zijn vooral gemeenten in de rand van Brussel en Antwerpen. Van de 13 centrumsteden is dit enkel het geval in Leuven (23%) en Roeselare (22%). In de Westhoek en Zuid-Limburg is het landgebruik voor wonen gering en schommelt het tussen de 5% en 10%. Dit is ook zo in een aantal grensgemeenten met Nederland.

Bronnen

Definities

Centrumsteden: in het kader van haar stedenbeleid duidde de Vlaamse overheid 13 'centrumsteden' aan. Het gaat om Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

Publicatiedatum

15 maart 2019

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies