Minderjarige personen met handicap - multifunctioneel centrum

  • Ruim 9.000 minderjarigen met handicap ondersteund door multifunctioneel centrum

    Eind 2019 maakten 9.261 kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een handicap gebruik van de ondersteuning van een multifunctioneel centrum. De multifunctionele centra in Vlaanderen hebben de opdracht om flexibele, vraaggestuurde trajecten aan te bieden. Dat vertaalt zich onder meer in kortere ondersteuningstrajecten in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf of via samenwerking met diensten uit andere sectoren.

  • Grootste groep gebruikers zijn tussen 6 en 17 jaar

    68% van de minderjarigen die ondersteund worden door multifunctionele centra zijn jongens, 32% zijn meisjes.

    De grootste leeftijdsgroepen zijn gebruikers tussen 12 en 17 jaar en tussen 6 en 11 jaar. Samen zijn deze 2 groepen goed voor 7 op de 10 gebruikers. Onder bepaalde voorwaarden kunnen minderjarigen ook na hun 18de verjaardag nog gebruik maken van de ondersteuning van een multifunctioneel centrum. Die groep maakt ongeveer een vijfde van de gebruikers uit. De allerjongsten, tot 5 jaar, zijn goed voor ongeveer 6% van de gebruikers.

Bronnen

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Jaarverslag

Publicatiedatum

4 juni 2020

Volgende update

juni 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies