Nieuwe hypothecaire kredieten

 • Bijna 330.000 nieuwe hypothecaire kredieten in 2019

  In 2019 werden 329.834 nieuwe hypothecaire kredieten afgesloten in het Vlaamse Gewest. In 2015 en 2016 werden telkens meer dan 350.000 nieuwe hypothecaire kredieten afgesloten. Het aantal nieuwe kredieten nam sindsdien af. In 2019 was er echter weer sprake van een stijging van het aantal nieuwe hypothecaire kredieten.

 • Aandeel nieuwe hypothecaire kredieten laagst aan de kust

  In 2019 varieerde het aantal nieuwe hypothecaire kredieten afgezet tegenover het aantal inwoners van 18 jaar en ouder tussen de Vlaamse gemeenten. De aandelen liggen het laagst in de kustgemeenten. Ook in het noorden van Oost-Vlaanderen liggen de aandelen iets lager dan het Vlaamse gemiddelde.

  De hoogste aantallen nieuwe hypothecaire kredieten per 100 inwoners zijn te vinden in het zuiden van West-Vlaanderen, en de oostelijke helft van Vlaanderen.

 • Aandeel nieuwe hypothecaire krediet grootst in Vlaamse Gewest

  In 2019 werden per 100 inwoners ouder dan 18 jaar iets meer dan 6 nieuwe hypothecaire kredieten afgesloten in het Vlaamse Gewest. Dit aandeel ligt lager in het Waalse (4,2 per 100 inwoners) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (3,1 per 100 inwoners).

Bronnen

Nationale Bank van België (NBB): Kredieten aan particulieren

Publicatiedatum

30 januari 2020

Volgende update

januari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies