Nitraat in grondwater

  • Daling van gewogen gemiddelde nitraatconcentratie zet zich recent niet door

    De gewogen gemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater in landbouwgebied op filterniveau 1 lag in het najaar van 2018 op 35,4 mg nitraat per liter. Over de periode 2007-2014 is de gemiddelde nitraatconcentratie gedaald. Maar sindsdien heeft die daling zich niet doorgezet. De oorzaak van de recente stagnatie of zelfs lichte toename is niet helemaal duidelijk, waarbij effecten van gewijzigde klimatologische omstandigheden niet uit te sluiten zijn.

  • Aandeel meetpunten met overschrijding nitraatnorm daalt niet verder

    In het najaar van 2018 overschreed het grondwater in landbouwgebied in 32,5% van de meetplaatsen de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter.

    Het aandeel meetpunten dat de nitraatnorm overschrijdt, vertoont een duidelijke daling tot en met 2014 die zich evenmin doorzet. Sinds 2014 schommelt het overschrijdingspercentage rond 34%.

Bronnen

Milieurapport (MIRA), Vlaamse milieumaatschappij (VMM): Nitraat in grondwater

Definities

Filterniveau 1: het grondwater wordt gemeten op drie dieptes of filters. Filter 1 is de bovenste filter.

Publicatiedatum

9 december 2019

Volgende update

december 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies