Nitraatresidu

  • Gemiddelde nitraatresidu in bodem neemt toe

    Het gewogen gemiddelde nitraatresidu in 2018 bedroeg 89 kg nitraatstikstof per hectare. Het gaat om de nitraten die niet worden opgenomen door de gewassen en op het einde van het groeiseizoen achterblijven in de bodem.

    De nitraatresiduresultaten worden beïnvloed door de weersomstandigheden. Net zoals de nitraatresidu’s in 2009, 2011 en 2017 deels verklaard werden door atypische weersomstandigheden, werd ook 2018 gekarakteriseerd door uitzonderlijke weersomstandigheden. De zomer van 2018 was uitzonderlijk warm en droog, wat op een aantal percelen geleid heeft tot teeltschade of oogstmislukking. Landbouwers kregen tot eind september 2018 de tijd om deze percelen te melden aan de Mestbank zodat vervangpercelen konden aangeduid worden. Maar het is zeer waarschijnlijk dat de nitraatresidu’s van 2018 beïnvloed werden door de droogteschade in de zomer.

    Daarnaast heeft het opvolgingssysteem van het 5de Mestactieprogramma (MAP5), waarbij landbouwers met een te hoog nitraatresidu in een bepaald jaar verder opgevolgd worden met een nitraatresiducontrole op perceels- of bedrijfsniveau in het daaropvolgende jaar, er toe geleid dat het aandeel opvolgpercelen in de staalnamecampagne aanzienlijk is toegenomen sinds 2015. Het gewogen gemiddelde nitraatresidu van de opvolgpercelen is hoger dan van de controlepercelen en weegt de laatste 3 jaar daardoor zwaarder door in het globale gewogen gemiddelde.

Bronnen

Vlaamse Landmaatschappij (VLM): Mestrapport

Definities

Nitraatresidu: gewassen nemen om te groeien stikstof op in de vorm van nitraat. De nitraten die niet opgenomen worden door de gewassen, blijven op het einde van het groeiseizoen achter in de bodem als residu, vandaar de term ‘nitraatresidu’. 

MAP5: het 5de mestactieprogramma voor de periode 2015-2018.  

Publicatiedatum

10 december 2019

Volgende update

december 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies