Oppervlakte effectief natuurbeheer

  • Ruim 94.000 hectare met effectief natuurbeheer

    In 2019 bedroeg de oppervlakte met effectief natuurbeheer 94.060 hectare (ha). Dat is een toename met 4.858 ha in vergelijking met 2018. Tussen 2011 en 2019 nam de oppervlakte met effectief natuurbeheer toe met 30.731 ha.

  • Bossen in eigendom van derden met goedgekeurd beheerplan grootste categorie

    Bijna één derde van de totale oppervlakte met effectief natuurbeheer omvat bossen in eigendom van derden met een goedgekeurd beheerplan. Deze categorie nam in 2019 in oppervlakte toe met 382 ha. De tweede grootste groep is deze van de erkende natuurreservaten (+2.708 ha in 2019).

    Nieuw sinds 2018 zijn de gebieden met een natuurbeheerplan type 2, 3 en 4. De afname van de oppervlakte domeinbossen met uitgebreid bosbeheerplan (-86 ha), natuurdomeinen met een goedgekeurd beheerplan (-78 ha) en Vlaams natuurreservaat (- 23 ha) is het gevolg van de omzetting ervan naar de nieuwe natuurbeheerplannen type 2, 3 en 4.

Bronnen

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Oppervlakte met effectief natuurbeheer

Definities

Oppervlakte met effectief natuurbeheer: de som van de oppervlakte van de Vlaamse natuur- en bosreservaten, de natuurdomeinen met een goedgekeurd beheerplan, de erkende natuur- en bosreservaten, de militaire domeinen met een natuurprotocol, de domeinbossen en bossen in eigendom van derden met een goedgekeurd beheerplan conform de criteria duurzaam bosbeheer, de parken in eigendom van de Vlaamse overheid of van derden met een goedgekeurd beheerplan conform de principes van harmonisch park- en groenbeheer, en de gebieden met natuurbeheerplannen van het type 2, 3 of 4.

Publicatiedatum

30 juli 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies