Oprichtingen ondernemingen

 • Aantal opgerichte ondernemingen in november 2020 7% hoger dan in november 2019

  In november 2020 werden in het Vlaamse Gewest 4.925 BTW-plichtige ondernemingen opgestart. Dat aantal lag 7,2% hoger dan in november 2019. 

  Het maandelijks aantal oprichtingen van ondernemingen kende tot maart 2020 een vrij gelijkaardig patroon over de jaren heen met pieken en dalen in dezelfde maanden, gecombineerd met een algemeen licht stijgende trend tussen 2018 en 2020. Dat blijkt niet langer bij de cijfers vanaf april 2020 waarbij een dalende trend werd ingezet.

  In april 2020 lag het aantal oprichtingen 33% lager dan in dezelfde maand in 2019. In mei 2020 ging het om een daling van 19% tegenover mei 2019. Vanaf juni 2020 is er echter opnieuw sprake van een toename van het aantal oprichtingen in vergelijking met dezelfde maand een jaar voordien. De stijging zelf neemt ook toe: in juni bedroeg ze 10% ten opzichte van vorig jaar en in juli en augustus respectievelijk 18% en 32%. Vanaf september (+12%) is er nog steeds een stijging tegenover dezelfde periode vorig jaar maar minder uitgesproken. Dat zet zich verder in oktober (+11%) en november (+7%). 

 • Ruim 64.000 oprichtingen van ondernemingen in 2019

  In 2019 waren er in totaal 64.140 oprichtingen van ondernemingen in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 10 % meer dan in 2018. Sinds 2009 steeg het aantal opgerichte ondernemingen nagenoeg elk jaar. De grootste stijging deed zich voor in de jaren 2014 en 2016. Enkel in de jaren 2012-2013 en 2015 was er sprake van een lichte daling.

 • Meer oprichtingen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In 2019 waren er 24.428 oprichtingen in het Waalse Gewest en 12.241 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het aantal oprichtingen in het Vlaamse Gewest (64.140) lag daarmee hoger dan het aantal oprichtingen in de andere gewesten samen. 

 • Bijna 2 op 3 ondernemingen na 5 jaar nog actief

  In 2018 lag de overlevingsgraad van ondernemingen na 5 jaar in het Vlaamse Gewest op 65%. Dat betekent dat 65 van de 100 ondernemingen die 5 jaar eerder werden opgericht in 2018 nog actief waren.

  De overlevingsgraad bleef vrijwel stabiel in de hele periode 2013-2018 met 65% als minimum (in 2014 en 2018) en 67% (in 2016) als maximum. 

  De andere gewesten scoorden in 2018 lager met een overlevingsgraad van 60% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en 59% het Waalse Gewest.

Definities

Oprichtingen: de oprichtingen omvatten de entiteiten die de hoedanigheid van BTW-plichtige hebben op 31 december van het geobserveerde jaar, maar niet op 31 december van het jaar ervoor.
Overlevingsgraad op 5 jaar: de verhouding tussen het aantal overlevende ondernemingen na 5 jaar en de initiële starters. Als starters worden die ondernemingen geteld die actief zijn op 31 december in het jaar dat ze starten (enkel nieuwe starters, geen herstarters). Daarna wordt bekeken welke van deze eerste starters nog actief zijn én blijven op 31 december van de daaropvolgende 5 jaar. 
 

Publicatiedatum

16 februari 2021

Volgende update

16 maart 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies