Personeelsleden universiteiten

 • Ruim 26.600 voltijdse eenheden aan het werk aan Vlaamse universiteiten

  Aan de Vlaamse universiteiten waren in op 1 februari 2019 in totaal 26.648 voltijdse equivalenten (VTE) aan het werk. Dat zijn ruim 5.500 voltijdse jobs meer in vergelijking met het 1 februari 2011.

 • 45% van jobs voor doctorale en postdoctorale onderzoekers

  Over alle Vlaamse universiteiten samen, vormen de onderzoekers (doctoraal en post-doctoraal) de grootste groep: in 2019 waren ze met bijna 12.000 voltijdse eenheden.  Dat komt overeen met 45% van het totaal aantal jobs aan universiteiten. Er zijn daarnaast ook 8.751 VTE aan de slag als administratieve en technische medewerkers (33%). De professoren en gastprofessoren zijn met 3.737 goed voor 14% van alle jobs aan de universiteiten. Assistenten vormen de kleinste groep (8%).

 • 7 op 10 professoren zijn mannen

  In totaal waren in 2019 49% van de personeelsleden aan universiteiten vrouwen. Vooral bij de professoren zijn vrouwen in de minderheid: 71% van de professoren en gastprofessoren is een man. Ook bij de doctoraal en postdoctoraal onderzoekers zijn er iets meer mannen dan vrouwen. Het gaat om 55% mannelijke onderzoekers tegenover 45% vrouwen.

  Daartegenover staat dat er meer vrouwen zijn dan mannen bij de assistenten (51% vrouwen) en bij het administratief en technisch personeel (65% vrouwen).

 • 1 op 3 personeelsleden universiteiten is jonger dan 30

  In totaal waren in 2019 32% van de personeelsleden aan universiteiten jonger dan 30 jaar. Bij de doctorale en postdoctorale onderzoekers loopt dat aandeel zelf op tot 57%.  Ook de assistenten zijn relatief jong: 35% is jonger dan 30 en 49% is tussen de 30 en de 50 jaar.

  Het administratief en technisch personeel is gemiddeld wat ouder: 58% is tussen de 30 jaar en de 50 jaar en 36% is 50 jaar of ouder. De professoren en gastprofessoren zijn het oudste: 45% is ouder dan 50 jaar, 54% tussen de 30 jaar en 50 jaar. 

 • Ruim 1 op 3 personeelsleden universiteiten werkt deeltijds

  In totaal werkte in 2019 35% van de personeelsleden aan de Vlaamse universiteiten deeltijds. Bij de assistenten werkt meer dan de helft in een deeltijds regime (57%). Bij de professoren en gastprofessoren gaat het om de helft. Bij het administratief en technisch personeel werkt bijna 6 op de 10 voltijds (57%). Het grootste aandeel voltijdse jobs zien we bij de doctoraal en postdoctoraal onderzoekers: bij hen werkt 84% in een voltijds regime. 

Bronnen

Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR): Personeelsstatistieken

Definities

Assistenten: het assisterend academisch personeel (AAP) en het integratiekader onderwijzend personeel groep 2 (OP2 = assistent en doctor-assistent) en groep 1 (OP1 = praktijklector, hoofdpraktijklector, lector, hoofdlector). 

Onderzoekers: zowel de doctorale als de postdoctorale onderzoekers en zowel de bursalen als de onderzoekers met contracten van bepaalde of onbepaalde duur. 

Professoren en gastprofessoren: het zelfstandig academisch personeel (ZAP) en het integratiekader onderwijzend personeel groep 3 (OP3 = docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar).

Publicatiedatum

21 november 2019

Volgende update

december 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies