Personen met handicap - hulpmiddelen en aanpassingen

  • Bijna 47.000 personen met een handicap zijn actieve gebruikers van hulpmiddelen en aanpassingen

    Eind 2019 waren 46.767 personen met een handicap actieve gebruikers van hulpmiddelen en aanpassingen. Personen met een handicap kunnen beroep doen op financiële ondersteuning bij de aanschaf of huur van bepaalde handicapspecifieke hulpmiddelen voor het dagelijks leven of bij de aanpassing van de woning.

    Het aantal actieve gebruikers lag in 2019 beperkt lager dan in 2018.

  • Grootste groep actieve gebruikers van hulpmiddelen en aanpassingen zijn 60-plussers

    52% van de actieve gebruikers van hulpmiddelen en aanpassingen zijn vrouwen, 48% zijn mannen.

    Het aantal actieve gebruikers neemt toe met de leeftijd. 10% van de actieve gebruikers zijn 18 jaar of jonger, meer dan 40% is 60 jaar of ouder.

Bronnen

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Jaarverslag

Definities

Actieve gebruikers van hulpmiddelen en aanpassingen: personen die een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen gekregen hebben in de periode van 10 jaar voor de referentiedatum en die niet overleden zijn voor de referentiedatum.

Publicatiedatum

4 juni 2020

Volgende update

juni 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies