Prostaatkanker en borstkanker

 • Aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker stijgt

  Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen. Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. 

  In 2018 waren er in het Vlaamse Gewest 6.463 nieuwe gevallen van prostaatkanker. Dit betekent dat er 199 per 100.000 mannen een nieuwe diagnose van prostaatkanker kregen.

  In datzelfde jaar werden er 6.345 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd. Per 100.000 vrouwen kregen er 192 een nieuwe diagnose van borstkanker. Er werd in 2018 ook bij 65 mannen een nieuwe diagnose van borstkanker geregistreerd.

  De daling van het aandeel nieuwe gevallen van prostaatkanker waargenomen tot 2013, heeft zich in de daaropvolgende jaren omgezet in een gestage stijging.

  Het aandeel nieuwe gevallen van borstkanker blijft in de meest recente jaren min of meer stabiel op ongeveer 190 per 100.000 vrouwen.

 • Uiteenlopend leeftijdsprofiel voor prostaat- en borstkanker

  Het aandeel met een nieuwe diagnose van prostaatkanker nam in 2018 sterk toe vanaf de leeftijdsgroep van 50 tot 54 jaar. Het aandeel lag het hoogst bij de 75- tot 79-jarigen met 961 nieuwe gevallen per 100.000 mannen. Op latere leeftijd neemt de kans in geringe mate af.

  Het aandeel vrouwen met een nieuwe diagnose van borstkanker nam in 2018 gestaag toe vanaf de leeftijd van 30 jaar. Bij 3 oudere leeftijdsgroepen liggen deze aandelen boven de 400 nieuwe gevallen per 100.000 vrouwen.

 • Meer prostaatkanker in Vlaams Gewest dan in andere gewesten, geen verschil bij borstkanker

  In het Vlaamse Gewest waren er na  standaardisatie voor leeftijd in 2018 relatief gezien meer nieuwe diagnoses van prostaatkanker dan in de 2 andere gewesten. Tegenover 134 nieuwe diagnoses per 100.000 mannen in het Vlaamse Gewest, waren er 115 per 100.000 in het Waalse Gewest en 102 per 100.000 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

  Inzake nieuwe diagnoses van borstkanker waren er na  standaardisatie voor leeftijd in 2018 weinig verschillen tussen de gewesten. Het ging telkens om iets meer dan 140 nieuwe diagnoses per 100.000 vrouwen.

 • Meer borstkankerdiagnoses in België dan EU-gemiddelde

  Er wordt geschat dat in 2020 in België na  standaardisatie  voor leeftijd  per 100.000 mannen er 154 prostaatkanker zullen krijgen. Dit aandeel ligt iets onder het gemiddelde voor de EU27-landen (159).  

  Naar schatting zullen in 2020 in België na  standaardisatie  voor leeftijd per 100.000 vrouwen er 194 borstkanker krijgen. Dit is het hoogste aandeel binnen de EU27-landen.

Bronnen

Definities

Standaardisatie voor leeftijd: om het risico op een nieuwe diagnose van kanker tussen gebieden (Belgische gewesten, Europese landen) te kunnen vergelijken, gebruikt men de naar leeftijd gestandaardiseerde incidentie, die gebruik maakt van de Europese standaardpopulatie (ESR). Per gebied kan immers de leeftijdsopbouw verschillen. De absolute aantallen per leeftijdscategorie worden herrekend naar eenzelfde populatiegrootte.

Publicatiedatum

13 oktober 2020

Volgende update

oktober 2024

Meer cijfers

Contact

Vorige versies