Resultaten COVID-19-bevraging

Vlaanderen werd net als de rest van de wereld vanaf het voorjaar van 2020 zwaar getroffen door de coronapandemie. Dat zorgde voor een grote nood aan betrouwbare en actuele gegevens over de impact van deze crisis op de leefsituatie van de bevolking. Om aan die nood tegemoet te komen, organiseerde Statistiek Vlaanderen begin 2021 een grootschalige COVID-19-bevraging.

Iets meer dan 10.000 personen van 18 jaar en ouder namen deel aan de bevraging en gaven zo waardevolle informatie over de impact van de coronacrisis op hun gezondheid, sociale contacten, werksituatie, inkomen en woon- en gezinssituatie.

In de periode april-mei 2021 publiceerde Statistiek Vlaanderen 3 rapporten met de algemene resultaten van de COVID-19-bevraging.

Klik hieronder om de rapporten te raadplegen:


Methodologie voldoet aan hoogste kwaliteitsstandaarden

De resultaten van de COVID-19-bevraging voldoen dankzij de gebruikte methodologie aan de hoogste statistische kwaliteitsstandaarden. Er werd gebruik gemaakt van een toevalssteekproef op basis van het Rijksregister. Dat wil zeggen dat de deelnemers van de bevraging willekeurig geselecteerd werden: een noodzakelijke voorwaarde om op basis van een steekproef betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie.

Bovendien konden de respondenten de vragenlijst op verschillende manieren invullen. De geselecteerde personen werden eerst per brief uitgenodigd om de bevraging online in te vullen. De vragenlijst werd trouwens zo opgesteld dat hij makkelijk in te vullen is via de smartphone. Wie niet online deelnam, kreeg alsnog een schriftelijke vragenlijst in de bus. De combinatie van een online en papieren vragenlijst zorgde ervoor dat ook personen die geen of onvoldoende toegang hebben tot digitale middelen, mee werden opgenomen in de bevraging. In combinatie met de willekeurige selectie van de respondenten zorgt dat ervoor dat de resultaten van de COVID-19-bevraging een uniek representatief beeld geven van de impact van de coronacrisis op de leefsituatie van de inwoners van het Vlaamse Gewest.

Bekijk een infographic over de gebruikte methode van de COVID-19-bevraging (Jpg - 692 kB).
 

Bijkomende rapporten over COVID-19-bevraging en aanvraag data

Naast de 3 rapporten met algemene resultaten die in de loop van april en mei 2021 worden gepubliceerd, zal Statistiek Vlaanderen later in 2021 aanvullend nog bijkomende rapporten opmaken waarin bepaalde topics van de COVID-19-bevraging meer in de diepte worden uitgespit.

Vanaf midden 2021 worden de data ook ter beschikking gesteld aan derden die zelf analyses willen uitvoeren op de data. De data kunnen aangevraagd worden via een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij Statistiek Vlaanderen.


Bescherming van de privacy

Alle informatie die Statistiek Vlaanderen heeft verzameld in het kader van de COVID-19-bevraging is beschermd door de privacy-wetgeving en het statistisch geheim. De gegevens worden enkel gebruikt voor statistische en wetenschappelijke doeleinden. De resultaten worden enkel gepubliceerd op een geaggregeerd niveau. Informatie over individuele personen wordt nooit publiek gemaakt. Ook het gebruik van deze informatie door overheidsdiensten voor administratieve doeleinden is uitgesloten.

De gegevens worden op gepseudonimiseerde wijze verwerkt, waardoor de vertrouwelijkheid in elk stadium wordt gewaarborgd. Hiertoe werkte Statistiek Vlaanderen voor de steekproef samen met het Belgische statistiekbureau Statbel en deed het beroep op een gespecialiseerd veldwerkbureau voor het drukwerk, de verzending en de verwerking van de vragenlijsten. Statistiek Vlaanderen heeft zo zelf geen toegang tot de naam- en adresgegevens van de deelnemers. Het veldwerkbureau is verplicht om alle persoonsgegevens na afloop van het onderzoek onmiddellijk te vernietigen.

Bekijk hier de privacyverklaring over de COVID-19-bevraging


Nog vragen?

Voor meer informatie over de COVID-19-bevraging kan u terecht bij onze helpdesk.