Rode-Lijststatus per groep

  • 7% van soorten op Rode Lijst uitgestorven, 29% bedreigd of kwetsbaar

    Van de 2.624 soorten op de gevalideerde Rode Lijsten zijn 182 soorten in de loop van de voorbije eeuw uit Vlaanderen verdwenen. Dat komt overeen met 7% van de soorten op de Rode Lijsten.
    Van de overige geëvalueerde 2.442 soorten is bijna 1 op de 3 ‘ernstig bedreigd’, ‘bedreigd’ of ‘kwetsbaar’. Hun populaties zijn sterk achteruitgegaan in de onderzoeksperiode (periode verschilt per soortengroep) en/of hebben een kritisch minimum bereikt waardoor de soort op het punt staat te verdwijnen. 
    Dit is onder andere het geval voor de aardbeivlinder, de hazelmuis, de knoflookpad en de grauwe gors. De Rode-Lijststatus verschilt sterk tussen de verschillende soortengroepen. De categorie ‘regionaal uitgestorven’ varieert van 27% bij de dagvlinders, over 4% bij de broedvogels, tot 0% bij reptielen en hauwmossen. De categorie ‘momenteel niet in gevaar’ varieert van 21% bij de levermossen tot 61% bij de waterwantsen.
    Het verdwijnen of achteruitgaan van soorten is een gevolg van diverse factoren, zoals de achteruitgang van de oppervlakte van geschikte habitat, de versnippering van het leefgebied en een dalende habitatkwaliteit. Ook soorten uit het landbouwgebied komen steeds meer op de Rode Lijst terecht.

Bronnen

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Rode-Lijststatus groep

Definities

Rode Lijsten: geven aan wat de kans op uitsterven is van een soort in Vlaanderen. Dit gebeurt op basis van objectieve en internationaal aanvaarde criteria van de ‘International Union for Conservation of Nature’ (IUCN).

Publicatiedatum

20 december 2018

Meer cijfers

Contact

Vorige versies