Maandelijkse seminaries van Statistiek Vlaanderen


Statistiek Vlaanderen is begin 2020 gestart met de organisatie van maandelijkse SV-Seminaries. Bedoeling is om met deze seminaries de kennis over kwalitatieve statistiekproductie en -verspreiding binnen ons netwerk te stimuleren en te coördineren én om Statistiek Vlaanderen op de kaart te zetten binnen de Vlaamse overheid en erbuiten. Op deze SV-Seminaries komen experten van binnen en buiten het netwerk aan het woord.

De SV-Seminaries zijn niet alleen gericht op de statistiekmedewerkers van de Vlaamse overheidsinstanties, maar meer algemeen op iedereen die  interesse heeft in de verschillende aspecten verbonden aan de kwaliteitsvolle productie en verspreiding van openbare statistieken.

Deelname aan de SV-Seminaries is gratis. We vragen wel om vooraf in te schrijven. Dat kan van zodra het programma van het betrokken seminarie definitief is vastgelegd.

 

Programma

17 februari 2020

Fact checking against disinformation

Sprekers: Will Moy (Full Fact), Jan Jagers (Knack) en Karine Moykens (secretaris-generaal, departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin)

6 maart 2020 Datavisualisatie

Spreker: Maarten Lambrechts
15 september 2020

Mobiliteit en big data: mogelijkheden en beperkingen

Sprekers: Reinhard Stoop (Stad Antwerpen), Christoph Pauwels (Federale overheidsdienst Mobiliteit), Koen Rutten (departement Mobiliteit en Openbare Werken) en Julie Mariën (departement Mobiliteit en Openbare Werken)

15 oktober 2020

Citizen Science: opportuniteiten en valkuilen voor statistiekproductie

Sprekers: Jef Van Laer en Mieke Sterken (Scivil, Vlaams kenniscentrum voor Citizen Science), Thierry Onkelinx (INBO) en Tine Destrooper (UGent en Jonge Academie)

24 november 2020

Lokale financiën op basis van BBC-databank van Agentschap Binnenlands Bestuur

Sprekers: Bart Van Dooren (ABB, Afdeling Lokale Financiën), Lara Grieten (Lokale Vrijetijdsmonitor, CJM) en Jan Leroy (VVSG)

 

Oproep

We hopen u warm gemaakt te hebben voor dit initiatief, dat des te zinvoller wordt naarmate de inbreng van de partners uit het netwerk Statistiek Vlaanderen groter is. Wie wil meewerken aan dit initiatief of zelf een goed idee heeft voor een seminarie, kan dit laten weten via dit formulier.