Netwerkleden

Statistiek Vlaanderen is de naam voor het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken ontwikkelen, produceren en publiceren.

De entiteiten van het netwerk zijn verantwoordelijk voor de openbare statistieken die relevant zijn voor hun thematische werking. Ze dragen zorg voor de kwaliteit van al hun data en statistieken, en zorgen ervoor dat de principes uit de statistische wetgeving correct en volgens gezamenlijk bepaalde protocollen worden toegepast.

Het decreet Vlaamse openbare statistieken geeft de Vlaamse Statistische Autoriteit een centrale coördinerende rol, om de ontwikkeling, productie en verspreiding door het netwerk meer planmatig te laten verlopen, en om de kwaliteit van openbare statistieken te verzekeren.

Download een lijst van de entiteiten binnen Statistiek Vlaanderen die onder het decreet vallen (MS Excel - 20 kB)

Netwerk van pionnen