SV-rapport 'Genderonderzoek naar werksituatie en salaris bij de Vlaamse overheid'

Cover SV-Rapport GOVO

Dit SV-rapport geeft de belangrijkste resultaten van het ‘Genderonderzoek Vlaamse overheid’ (GOVO) weer. Het GOVO-onderzoek is een initiatief van de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid en wordt uitgevoerd in samenwerking met Statistiek Vlaanderen (SV). Het doel is de gender(on)gelijkheid bij de werknemers van de Vlaamse overheid in kaart te brengen, in relatie tot andere belangrijke factoren zoals functieniveau, leeftijd, werktijden, anciënniteit en statuut. Het onderzoek behandelt stap voor stap de componenten van de werksituatie en het salaris van de werknemers van de Vlaamse overheid (entiteiten aangesloten bij Vlimpers).

Genderverschillen in loon en loopbaan blijven aanwezig binnen de Vlaamse overheid. Deze moeten altijd in combinatie met andere factoren worden bekeken en geïnterpreteerd. Het totaal bruto en netto maandsalaris (met bruto vakantiegeld, eindejaarspremie en toelagen) omvat de bedragen die de medewerkers werkelijk ontvangen. Ze zijn het gevolg van de feitelijke werksituatie en het bestaande salarissysteem. Het algemeen genderverschil voor deze salariscomponenten ligt hoog: mannen verdienen gemiddeld duidelijk meer dan vrouwen.

Er zijn evenwel grote verschillen tussen de diverse subgroepen. Voor het bruto en netto maandsalaris zonder vakantiegeld, eindejaarspremie en toelagen zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen veel kleiner, vooral wegens het wegvallen van de zeer grote (gender)verschillen in de bruto toelagen die worden toegekend voor specifieke arbeidsomstandigheden.

De multivariate analyse houdt rekening met de relevante verklarende factoren: gender, functieniveau, leeftijd, dienstanciënniteit, aantal werkdagen per jaar, type arbeidscontract, beleidsdomein en entiteit. De analyse laat zien dat de gecontroleerde ‘netto-genderverschillen’ van de diverse salariscomponenten klein tot zeer klein zijn. Gender alleen biedt op zich slechts een beperkte verklaring. De geconstateerde vrij grote genderverschillen in het salaris hangen dus samen met genderverschillen voor de andere verklarende factoren.

Download het rapport:
SV-rapport 2021/8: Genderonderzoek bij de Vlaamse overheid naar werksituatie en salaris (Pdf - 1,6 MB)
Bijlagen bij SV-rapport 20201/8 (Pdf - 192 kB)
Uitgebreid rapport GOVO 2021 (Pdf - 2,5 MB)

Auteurs:
Walter Van Dongen (Statistiek Vlaanderen)
Jolien Voorspoels & Michiel Trippas (Dienst Diversiteit)

Publicatiedatum:
14 oktober 2021

Meer informatie:
Walter Van Dongen
Statistiek Vlaanderen