SV-seminarie 'De toekomst van openbare statistieken'

(English version below)

Op dinsdag 2 februari 2021 organiseert Statistiek Vlaanderen een online seminarie over de toekomst van openbare statistieken.

Tijdens het eerste seminarie van 2021 staan we stil bij de toekomst van openbare statistieken. John Pullinger presenteert 'Official statistics where do we go' waarin hij zijn visie op de toekomst van openbare statistieken geeft. John Pullinger is President van de International Association for Official Statistics, lid van de Board of the Global Partnership for Sustainable Development Data, bestuurslid van de Nuffield Foundation en visiting professor aan het Imperial College London. Voordien was hij UK National Statistician, President van de Royal Statistical Society, voorzitter van de United Nations Statistical Commission en Librarian and Director General for Information Services in het UK House of Commons. Aansluitend geeft Roeland Beerten, hoofdstatisticus van de Vlaamse overheid, zijn visie op de toekomst van de Vlaamse openbare statistieken.

De voertaal van dit SV-seminarie is Engels.

Praktisch

Wanneer? Dinsdag 2 februari 2021 van 10 u. tot 12 u.
Waar? Dit seminarie zal online plaatsvinden.
 

Programma

1. John Pullinger John Pullinger (gewezen hoofdstatisticus Verenigd Koninkrijk)

Presenteert 'Official statistics where do we go', waarin hij zijn visie geeft over de toekomst van openbare statistieken. John Pullinger is President van de International Association for Official Statistics, lid van de Board of the Global Partnership for Sustainable Development Data, bestuurslid van de Nuffield Foundation en visiting professor aan het Imperial College London. Voordien was hij UK National Statistician, President van de Royal Statistical Society, voorzitter van de United Nations Statistical Commission en Librarian and Director General for Information Services in het UK House of Commons. Hij behaalde diploma’s aan de University of Exeter en van de Harvard Business School.  Hij kreeg eredoctoraten van de universiteiten van Exeter, Essex en de West of England, en is een Fellow van de Academy of Social Sciences.
2. Roeland Beerten Roeland Beerten (Hoofdstatisticus Vlaamse overheid)

Roeland Beerten geeft zijn visie op de toekomst van openbare statistiek in Vlaanderen. Roeland Beerten is hoofdstatisticus van de Vlaamse overheid, en staat aan het hoofd van de Vlaamse Statistische Autoriteit en van het netwerk Statistiek Vlaanderen. Hij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Vlaams openbare statistiekbeleid waardoor momenteel meer dan 400 Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd worden op www.statistiekvlaanderen.be. Voor zijn start bij de Vlaamse overheid werkte hij 20 jaar in het Verenigd Koninkrijk, eerst bij het Office for National Statistics en nadien bij de Royal Statistical Society, waar hij als directeur verantwoorde­lijk was voor openbaar statistiekbeleid, communicatie en public relations. Hij is lid van verschillende adviesorganen waaronder het Statistics Scotland Advisory Committee en de Advisory Board van het tijdschrift Data & Policy (Cambridge University Press).
Meer boeiende seminaries?

Statistiek Vlaanderen organiseert maandelijkse seminaries om de kennis over kwalitatieve statistiekproductie en -verspreiding binnen het netwerk te stimuleren en te coördineren. We laten experten van binnen en buiten het netwerk aan het woord.

Het volgende seminarie vindt plaats in maart en zal gaan over de mogelijkheden van Twitterdata als bron voor openbare statistieken. Hou deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Heb je zelf een goed idee voor een seminarie van Statistiek Vlaanderen? Laat het ons weten!

________________________________________________________________________________________________________

SV-seminar 'The Future of Official Statistics'

 

On Tuesday, February 2, 2021, Statistics Flanders will host an online seminar on the future of official statistics.

In this first seminar of 2021 we will focus on the future of official statistics. John Pullinger presents 'Official statistics: where do we go?' in which he gives his views on the future of official statistics. John Pullinger is President of the International Association for Official Statistics, a member of the Board of the Global Partnership for Sustainable Development Data, a board member of the Nuffield Foundation and a visiting professor at Imperial College London. Previously he was UK National Statistician, President of the Royal Statistical Society, Chairman of the United Nations Statistical Commission and Librarian and Director General for Information Services in the UK House of Commons. Afterwards Roeland Beerten, Chief Statistician of the Flemish Government, will give his vision on the future of Flemish official statistics.

The language of this SV seminar is English.

Practical

When? Tuesday, February 2, 2021 from 10 am to 12 pm.

Where? This seminar will take place online.

 

Program

1. John Pullinger (former chief statistician United Kingdom)

Presents 'Official statistics where do we go', in which he gives his views on the future of official statistics. John Pullinger is President of the International Association for Official Statistics, a member of the Board of the Global Partnership for Sustainable Development Data, a board member of the Nuffield Foundation and a visiting professor at Imperial College London. Previously he was UK National Statistician, President of the Royal Statistical Society, Chairman of the United Nations Statistical Commission and Librarian and Director General for Information Services in the UK House of Commons. He received degrees from the University of Exeter and from the Harvard Business School.  He has received honorary doctorates from the Universities of Exeter, Essex and the West of England, and is a Fellow of the Academy of Social Sciences.

2. Roeland Beerten (Chief Statistician of the Flemish Government)

Roeland Beerten gives his vision on the future of official statistics in Flanders. Roeland Beerten is Chief Statistician of the Flemish Government, and heads the Flemish Statistical Authority and the Statistics Flanders network. He is responsible for implementing the Flemish official statistics policy through which currently more than 400 Flemish official statistics are published on www.statistiekvlaanderen.be. Before joining the Flemish government he worked for 20 years in the United Kingdom, first at the Office for National Statistics and then at the Royal Statistical Society, where he was responsible for official statistics policy, communication and public relations. He is a member of several advisory bodies including the Statistics Scotland Advisory Committee and the Advisory Board of the journal Data & Policy (Cambridge University Press).