Tevredenheid informatie en communicatie

 • Bijna 1 op 2 Vlamingen vindt informatie van overheid correct, betrouwbaar en nuttig

  In 2018 oordeelde ongeveer 45% van de Vlamingen dat de informatie van de overheid correct, betrouwbaar en nuttig is. Daartegenover staat dat een ongeveer even grote groep vindt dat de overheid te weinig informatie geeft en dat de meeste informatie van de overheid te ingewikkeld is om te begrijpen. Ongeveer 4 op de 10 bevraagden gaven aan dat men niet voldoende info krijgt over beslissingen. Tot slot was ruim een derde van oordeel dat informatie van de overheid moeilijk te vinden is.

  De tevredenheid over de correctheid, betrouwbaarheid en het nut van de overheidscommunicatie was het laagst in 2011. Sindsdien is er een positieve trend over deze aspecten van de communicatie.

  Daarnaast daalt globaal genomen het aandeel mensen dat het eens is met de stellingen dat er te weinig informatie is, dat deze informatie te ingewikkeld is en of de informatie van de overheid moeilijk te vinden is

 • Hogere tevredenheid over informatie en communicatie bij hoogopgeleiden

  Globaal genomen zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen eerder beperkt. Wat de hoeveelheid informatie en het nut van de informatie betreft, zijn er eveneens geen verschillen naar leeftijd. Wel zien we de personen jonger dan 40 jaar meer van oordeel zijn dat de informatie correct en betrouwbaar is. Hoe ouder de respondenten, hoe meer men van oordeel is dat er te weinig informatie is en dat de beschikbare informatie te ingewikkeld is. Verder heeft men meer moeite om informatie te vinden naarmate men ouder is.

  Naar opleidingsniveau zijn er bij een aantal stellingen uitgesproken verschillen. Hoogopgeleiden zijn meer van oordeel dat de overheid correcte, betrouwbare en nuttige informatie geeft. Laagopgeleiden vinden meer dat ze te weinig informatie krijgen bij beslissingen, dat deze informatie te ingewikkeld is en hebben ook meer moeite om informatie te vinden. 

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

12 februari 2019

Volgende update

maart 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies