Tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren

 • 9% van werkenden aan de slag in hoogtechnologische sectoren

  In 2019 was 8,9% van het totaal aantal werkenden in het Vlaamse Gewest aan de slag in  hoogtechnologische sectorenDit aandeel is het afgelopen decennium afgenomen, al is er vanaf 2016 wel een kleine toename te zien.

  Het aandeel tewerkgesteld in hoogtechnologische sectoren ligt beduidend hoger bij mannen (12,7%) dan bij vrouwen (4,7%). Zowel bij mannen als bij vrouwen is er de laatste jaren sprake van een lichte toename.

 • High-tech diensten winnen aan belang in tewerkstelling

  De hoogtechnologische sector bestaat uit 2 hoofdsectoren: high-tech diensten en (medium) high-tech industrie. Het aandeel van de high-tech diensten lag in 2019 met 3,7% in de totale tewerkstelling lager dan dat van de (medium) high-tech industrie (5,2%). Het aandeel van de dienstencomponent nam met de jaren wel geleidelijk toe. Het omgekeerde is het geval voor de (medium) high-tech industrie.

  Zowel het aandeel van de industrie als van de diensten is bij mannen (7,7% en 5,0%) hoger dan bij vrouwen (telkens 2,3%). Zowel bij mannen als bij vrouwen nam tussen 2008 en 2019 het belang van de industriële component af en dit van de dienstencomponent toe.

 • Vlaamse tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren op niveau van EU-gemiddelde

  In 2019 lag binnen België het aandeel tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren het hoogst in het Vlaamse Gewest (8,9%). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ging het om 7,9%, in het Waalse Gewest om 7,1%. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag het aandeel van de high-tech diensten relatief hoog in vergelijking met de andere gewesten (5,8%).

  Het aandeel van de tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren lag in het Vlaamse Gewest in 2019 vrijwel op hetzelfde niveau als het gemiddelde van de Europese Unie (EU28: 9,2%, EU27: 9,0%). Het aandeel ligt behoorlijk hoog in een aantal Oost-Europese lidstaten. Tsjechië haalt het hoogste aandeel (14,8%). Ook Duitsland scoort relatief hoog (12,5%). Deze landen danken hun positie aan een hoge industriële component. België (8,3%) en de overige buurlanden noteren onder het EU-gemiddelde. In Cyprus ligt het aandeel het laagst (3,2%).

Definities

Hoogtechnologische sectoren:  bedrijfstakken die relatief veel onderzoek en ontwikkeling uitvoeren. Er is een industriële en een dienstencomponent binnen de hoogtechnologische sectoren: de (medium) high-tech industrie en de high-tech diensten.
(Medium) high-tech industrie: chemie, farmacie, productie van elektronische en informaticaproducten en van elektrische apparatuur, productie van machines, apparaten en werktuigen en van transportmiddelen.
High-tech diensten: productie van films, televisie- en radioprogramma’s, telecommunicatie, ontwerpen van computerprogramma’s en -consultancy, wetenschappelijk onderzoek.
 

Publicatiedatum

10 september 2020

Volgende update

september 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies