Uitvoer/invoer van goederen

 • Vlaamse uitvoer en invoer groeien opnieuw in 1ste kwartaal 2021

  De Vlaamse uitvoer van goederen bedroeg in het 1ste kwartaal van 2021 83,7 miljard euro. Dat is 2,4% hoger dan in het 1ste kwartaal van 2020 (bij het begin van de COVID-19-crisis), maar ook 0,8% hoger dan in het 1ste kwartaal van 2019. De uitvoer van goederen kende de sterkste daling in het 2de kwartaal van 2020. De daling werd in de volgende 2 kwartalen minder sterk. Begin 2021 was er dus opnieuw sprake van een groei. 

  De Vlaamse goedereninvoer kwam in het 1ste kwartaal van 2021 op 77,8 miljard euro. Daarmee lag de invoer 1,1% hoger dan een jaar eerder. Ook hier was de terugval het sterkst in het 2de kwartaal van 2020 en minder sterk in de 2 volgende kwartalen. Maar anders dan bij de uitvoer lag de omvang van de goedereninvoer in het 1ste kwartaal van 2021 nog steeds lager dan in 2019. 

  De cijfers over de in- en uitvoer tijdens het 1ste kwartaal van 2021 zijn voorlopig en kunnen in de komende maanden nog aangepast worden. 

 • Vlaamse uitvoer in 2020 8% lager, invoer 10% lager

  De Vlaamse uitvoer van goederen was volgens voorlopige cijfers in 2020 goed voor 298 miljard euro. In lopende prijzen is dat 8,1% lager dan in 2019. De Vlaamse invoer van goederen was in 2020 kwam op 281 miljard euro, of 10% lager dan in 2019.

  De Vlaamse in- en uitvoer namen sinds 2003 jaarlijks gestaag toe. Maar in het recessiejaar 2009 was er een krimp door de financieel-economische crisis. In 2010 en 2011 herstelde de buitenlandse handel zich. De invoer was tussen 2008 en 2012 tijdens een aantal jaren groter dan de uitvoer (uitgedrukt in euro) door prijsstijgingen van ingevoerde aardolie. Vanaf 2013 is de uitvoer steeds groter dan de invoer. In 2019 was er een daling van zowel de uitvoer als de invoer van goederen. Handelsconflicten en protectionistische maatregelen (conflict met China) zijn daar de oorzaak van. De COVID-19-crisis zorgde voor een nog grotere terugval van de in- en uitvoer in 2020. 

 • Europese Unie belangrijkste handelspartner van Vlaanderen

  De landen van de Europese Unie (EU) zijn de belangrijkste exportmarkt voor het Vlaamse Gewest: de EU27-landen waren in 2020 goed voor 63% van de Vlaamse uitvoer. Het gaat vooral over de EU14-landen (57% van de Vlaamse uitvoer) en meer bepaald de 3 buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland (42% van de Vlaamse uitvoer). De EU13-landen namen 6% af van de Vlaamse export. Wat de landen buiten de EU betreft, is het Verenigd Koninkrijk met 8% van de Vlaamse uitvoer belangrijker dan de VS, Canada en landengroepen zoals BRIC en N11. 

  Ook aan de invoerzijde blijven de EU-landen onze belangrijkste handelspartners: in 2020 was de EU27 goed voor 58% van de Vlaamse import. Dat is een minder hoog cijfer dan voor de export. Ook bij de import zijn de 3 buurlanden het belangrijkst (38%). 

 • Voertuigen belangrijkste Vlaamse handelsproduct

  De 5 belangrijkste uitgevoerde producten in 2020 waren voertuigen en onderdelen, farmaceutische producten, machines en werktuigen, chemische producten en plastiek- en kunststofproducten. Samen maakten ze 45% uit van de Vlaamse uitvoer. Aardolieproducten kwamen in 2020 net niet in de top 5. 

  Deze 5 producten waren in 2020 goed voor 42% van de totale invoer. Aardolieproducten staan bij de invoer op de 2de plaats. 

 • Vlaams Gewest goed voor 81% van Belgische goederenuit- en invoer

  Het Vlaamse Gewest nam in 2020 81% van de Belgische uitvoer en invoer van goederen voor zijn rekening. 

  België als geheel en onze 3 buurlanden hebben een grotere buitenlandse handel dan het Vlaamse Gewest. Dat verwondert niet omdat het om grotere economieën gaat. De Duitse uitvoer lag in 2020 op 1.207 miljard euro. Dat is meer dan het dubbele van Nederland. De Franse en Belgische uitvoer lagen lager dan de Nederlandse uitvoer. 

  De invoerzijde vertoont eenzelfde beeld. Duitsland noteerde met 1.025 miljard euro in 2020 de grootste invoer onder onze buurlanden. 

Bronnen

Flanders Investment and Trade: Vlaamse in- en uitvoercijfers
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Buitenlandse handel

Definities

Invoer en uitvoer: overschrijdingen van goederen over de landsgrenzen. Invoer in het Vlaamse Gewest betreft goederen die vanuit het buitenland het Vlaamse Gewest binnenkomen. Uitvoer uit het Vlaamse Gewest heeft betrekking op goederen die vanuit het Vlaamse Gewest naar het buitenland vertrekken.

Aziatische Tijgers: Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hong Kong.

BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China.

EU13-landen: Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Cyprus, Malta, Roemenië, Bulgarije en Kroatië.

EU14-landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Ierland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Finland, Italië, Spanje, Portugal en Griekenland (België wordt niet meegerekend bij de uit- en invoercijfers).

Next 11-landen: Bangladesh, Egypte, Indonesië, Iran, Zuid-Korea, Mexico, Nigeria, Filippijnen, Pakistan, Turkije en Vietnam.

Lopende prijzen: prijzen van het betrokken jaar, niet gecorrigeerd voor inflatie.

Publicatiedatum

1 juli 2021

Volgende update

september 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies