Uitvoerratio

 • Uitvoerratio op 100% van Vlaamse bbp

  De uitvoer van goederen en diensten bereikte in 2017 in het Vlaamse Gewest een waarde van 100,2% van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is het hoogste percentage in de periode tussen 2009 en 2017.

  De indicator is gevoelig voor de economische conjunctuur. In 2009 lag de uitvoerratio nog op 80% onder invloed van de financieel-economische crisis. In 2015 zorgde de euro- en schuldencrisis voor een wat lagere ratio.

 • Diensten worden belangrijker in uitvoer

  De uitvoerratio voor goederen is ruim hoger (77,4%) dan de uitvoerratio voor diensten (22,8%).

  De uitvoerratio voor goederen schommelt sterker over de jaren dan de uitvoerratio voor diensten. Dat komt omdat de uitvoer van diensten veel minder conjunctuurgevoelig is dan de uitvoer van goederen.

  Goederen worden vooral uitgevoerd door de industrie en de handel. Bij de diensten is de handel een belangrijke exporteur, maar daarnaast zijn er meer bedrijfstakken actief als uitvoerder van diensten dan bij de goederen.

 • Vlaamse uitvoerratio hoog in vergelijking met EU-gemiddelde

  Doordat Vlaanderen belangrijke poorten naar het buitenland heeft (havens en zeehavens) was de Vlaamse uitvoerratio in 2017 hoger dan de uitvoerratio van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (61,5%) of Waalse Gewest (53,7%).

  De Vlaamse uitvoerratio ligt relatief hoog in vergelijking met de landen van de Europese Unie (EU). De gemiddelde uitvoerratio in de EU27-landen lag in 2017 op 49%. Enkel Luxemburg, Malta en Ierland scoren hoger dan Vlaanderen. Er zijn twee redenen voor de relatief hoge score van het Vlaamse Gewest. Ten eerste is de Vlaamse economie sterk op het buitenland gericht, onder meer door de centrale ligging te midden van grotere, welvarende economieën in West-Europa. Ten tweede is de uitvoerratio hoog omdat Vlaanderen geografisch een klein gebied is. Een handelstransactie over een zekere afstand gebeurt dan al snel met het buitenland. Grotere landen hebben door hun omvang meer kans op transacties binnen de landsgrenzen.

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Verdeling van de Belgische in- en uitvoer
Macro-economische databank van de Europese Commissie: Ameco

Definities

Uitvoerratio: de totale uitvoer van goederen en diensten in % van het bruto binnenlands product (bbp). Er kan daarbij een onderscheid gemaakt worden tussen goederen en diensten.
Bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd op één jaar tijd.

Publicatiedatum

31 juli 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies