Zorg en ondersteuning voor kinderen – formele opvang

 • Iets meer dan 95.000 formele kinderopvangplaatsen

  In 2019 waren er in de Vlaamse Gemeenschap 95.027 formele opvangplaatsen voor baby’s en peuters. Het gaat om opvang die beroepsmatig en tegen betaling gebeurt. Wie dergelijke organiseert, heeft een vergunning nodig van Kind en Gezin.

  In 2019 is het aantal formele kinderopvangplaatsen net als in de meeste voorgaande jaren licht gestegen. Enkel in 2018 was er sprake van een stagnatie.

 • Meeste plaatsen met tarief afhankelijk van inkomen

  Bijna 73% van het aantal formele plaatsen voor kinderopvang voor baby’s en peuters werd in 2019 georganiseerd in de groepsopvang van kinderdagverblijven of van samenwerkende onthaalouders. De rest gebeurde in het kader van kleinschalige gezinsopvang.

  Bijna 76% van de kinderopvangplaatsen is de bijdrage die ouders dienen te betalen gerelateerd aan de hoogte van hun inkomen. Bij de overige 24% van de opvangplaatsen wordt gewerkt met een vrij tarief.

  Het grootste deel van de kinderopvangplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap wordt georganiseerd in het Vlaamse Gewest. Ruim 7% van de Vlaamse kinderopvangplaatsen bevinden zich in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In het Brusselse Gewest is er ook een aanbod voor kinderopvang van de Franstalige Gemeenschap. Deze opvangplaatsen zijn niet inbegrepen in deze cijfers.

 • 45 plaatsen per 100 kinderen in Vlaams Gewest

  In het Vlaamse Gewest waren er in 2019 bijna 90.000 beschikbare opvangplaatsen voor ongeveer 200.000 baby’s en peuters. Dat geeft 44,9 kinderopvangplaatsen per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar.

  Er is op dit vlak veel variatie tussen de gemeenten. In 2019 lag het aandeel plaatsen het laagst in Grobbendonk (18 plaatsen per 100 kinderen), in Bever het hoogst (130 plaatsen per 100 kinderen). In Bever zijn dus meer opvangplaatsen beschikbaar dan er kinderen wonen, plaatsen die ook door kinderen van buiten de gemeente gebruikt kunnen worden. In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en rond Leuven is het aantal kinderopvangplaatsen per 100 kinderen het grootst.

Bronnen

Kind en Gezin: Kinderopvang

Publicatiedatum

4 juni 2020

Volgende update

juni 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies