Zorginspectie

  • Iets meer dan 4.450 zorginspecties in 2019

    In 2019 inspecteerde Zorginspectie 4.469 organisaties en personen die een budget ontvangen in het kader van persoonsvolgende financiering, persoonlijk assistentiebudget en individuele materiële bijstand. Ruim 9 op de 10 inspecties gebeurden naar aanleiding van een geplande controle. 1 op de 10 inspecties werd uitgevoerd omdat over de betreffende voorziening een of meerdere klachten ingediend werden. Dat zijn de klachtinspecties.

  • Inspecties vooral bij kinderopvang, zorg voor personen met een handicap en ouderenzorg

    Het grootste aandeel inspecties werd in 2019 uitgevoerd bij voorzieningen voor kinderopvang (43%), gevolgd door voorzieningen voor personen met een handicap (19%) en voor residentiële ouderenzorg (18%) of zijn financiële inspecties (13%). Aan de hand van financiële inspecties kan Zorginspectie onder meer nagaan of voorzieningen en hun inrichtende machten financieel gezond zijn, hun subsidies correct aangewend worden of gebruikersbijdragen correct gehanteerd worden.

    Bijna 9 op de 10 klachtinspecties werden uitgevoerd bij de residentiële ouderenzorg en de kinderopvang.

Bronnen

Zorginspectie: website

Publicatiedatum

5 maart 2020

Volgende update

maart 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies