Coronacrisis: impact op statistiekproductie

De beschikbaarheid van openbare statistieken van hoge kwaliteit blijft ook in deze onzekere tijden belangrijk. Onze prioriteit als Statistiek Vlaanderen blijft dan ook het produceren en ter beschikking stellen van bestaande statistieken en tijdsreeksen. Deze zijn immers belangrijk als basis om de impact van de huidige crisis te kunnen meten. Tegelijk bekijken we waar en hoe we onze kennis en expertise kunnen inzetten om de impact van de huidige crisis zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Lees meer

Wandelende mensen in een stad

Wij zijn het netwerk voor openbare statistiek van de Vlaamse overheid.

facebook twitter